Göra Sig Själv En Stor Tjänst

Att göra sig själv en stor tjänst kan handla om att skaffa sig ett nytt sätt att tänka av en bra anledning.

Det vi vet om oss själva på ett sätt som inte är självupptaget kan hjälpa oss att komma till insikt som leder till en ny utsikt som i sin tur förbättrar vår avsikt med varför vi lever och hjälper andra att leva sina liv.

Så vi har avsikter som antas styras av utsikter vi får om utsikter av våra och andras verkliga behov. Det är vanligt att våra viljor och förmågor drabbas av att vi låter begär och krav styra istället för våra verkliga behov.

I det här sammanhanget så utgår vi ifrån att de mest försummade av våra behov är av själslig art. Vårt andliga liv behöver ha djupa rötter som är andliga. Hjälpen kommer från ovan om vi tar emot den och är beredda att ge den vidare till våra medmänniskor som är först och främst själar som behöver hitta tillbaka till sin Skapare istället för att svälta och vara döende. Man behöver självfallet börja och sedan fortsätta med sig själv.

Edouard Askmo
Edouard Askmo