Påverkades Saulus(*) Av Stefanos Förlåtande Attityd I Sin Martyr Död?

Skulle du tro det? Jag skulle tro det! Gud arbetade på honom redan då och tidigare. Vad betyder det om dig och mig? Uppskattar vi Guds tålamod med oss.

Menar du på att du inte gjorde en fluga förnär innan du blev en av Jesus lärjungar (en Kristen (1))? Att inte göra en fluga förnär är inte ett kriterie ifråga om att börja bli och sedan förbli en biblisk Kristen.

Att vara en kulturell Kristen gör inte heller att man får och behåller ett medborgarskap i himmelen. Det är bara Guds Nåd (2) som gör att vi får möjligheten att bli del av hans rike. Det där med Guds plan är inte en meritokratisk eller elitistisk pryl som många som kallar sig Kristna verkar mena.

Jag behöver hela tiden bli påmind om Guds Nåd så att inte jag också börjar spä ut min dyrbara tro. Min tro är en gåva från Gud som ledde till möjligheten att ta beslutet att få Heliga Ande (3) som gåva (liksom Kristi Frid).

Det är möjligheten att bli helig innan man börjar förvandlingen då man får möjligheten att ta del av gudomlig natur: bli mer och mer som Jesus Kristus ifråga om motivation och sätt att vilja (4).

.(*) Blivande Paulus.

(1) Se detta i Apostlagärningarna 11:26.

(2) Efesierbrevet 2:8-10

(3) Apostlagärningarna 2:38-39

(4) Fundera på vad som menas i Matteusevangeliet 11:28-30

Ämnet Och Temat:

1. Saulus Blir Paulus I Etapper

Leave a Comment