Sällsynta Sjukdomsfall

Den här sidan vill ge tillgång till kunskap om sällsynta sjukdomar som läkarna och andra experter inom sjukvården får svårt att avgöra vad det är som är på gång.

Låt oss titta på ett exempel:

https://fof.se/tidning/2011/10/artikel/standiga-blodsockerfall-fick-ovantad-forklaring

Denna Sajt Är En Del Av HiTTar.Nu

Ämnen och teman som hjälper att förstå hur svårt läkarvetenskapen och konsten är behöver belysas.

Synsätt Eller Filosofi

Hur kan vi tänka tillsammans med experterna för att förbättra möjligheterna att upptäcka sjukdomar som är svåra att förstå? Bli bra patienter och bra anhöriga till patienter?

Bidra Till Ämnet/Temat

Du tänker och funderar på vad du vet om medicin och sjukvård och vill komma med förslag. Det är viktigt att man använder mångas tankeförmåga i sammanhanget har vi fått för oss.

Edouard Askmo

Tel 08-87 87 87