Får Vi Alltid Vad Vi Förtjänar?

Det farliga med generaliseringar är att det blir för många utav oss som en ursäkt för att förslöas ännu mer i våra sätt att reagera och ställa oss till vissa situationer och personer.

Mer om detta med att tycka att man förtjänar till exempel uppmärksamhet för fel saker är inte så onyttigt att bli ständigt påmind om. Vill man bedömas för något man inte förtjänar bra uppmärksamhet för? Några kanske inte bryr sig men några vill bli kända för vilka dem verkligen är och inte en massa som inte stämmer om dem.

Oftast så är man utsatt för en blandning av bra och dåligt rykte som är förtjänt eller oförtjänt. Det blir alltså fyra slags exponeringar:

1. Förtjänat bra rykte eller/och 2. Oförtjänt bra rykte

3. Förtjänat dåligt rykte eller/och 4. Oförtjänt dåligt rykte

Vad hjälper oss att inte vara med och spida 2 0ch 4 och eventuellt också 3? Angående 3 så behöver vi kolla om vi inte är med och förvärrar ett redan dåligt rykte vare sig det är förtjänat eller inte. Vem är vi och vad ägnar vi vår tid och energit åt egentligen?

Många i vår moderna tid av möjlig lokal men även global snabb kommunikation hamnar i ett läge då vi får för oss att det vi tycker är jätteintressant och kanske till och med viktigt att få spridning på. Men hur ofta är det verkligen det? Hävdar vi oss på varandras och andras bekostnad medvetet eller undermevetet?

Leave a Comment